Informele Zorg Assen

  • Mantelzorgwaardering via puntensysteem.
  • Binnenkort: breder platform voor mantelzorgers

Janine Rinsampessy

Beleidsspecialist mantelzorg gemeente Assen

“Op de Dag van de Mantelzorg 2016 lanceerden we het platform www.informelezorgassen.nl. Tot die dag hadden we 900 mantelzorgers in beeld. Sinds we als gemeente meer erkenning geven aan mantelzorgers via de mantelzorgwaardering, hebben we in relatief korte tijd 50 procent meer mensen weten te bereiken. Deels is dat te danken aan dit platform, dat we samen met Met Gezond Boerenverstand hebben opgezet.

Hart voor maatschappelijk belang
Persoonlijk spreekt het me erg aan dat Met Gezond Boerenverstand techniek en vernieuwing weet in te zetten gunste van het maatschappelijke belang, en in dit specifieke geval voor mantelzorgers. Want zij zijn van cruciaal belang in onze huidige samenleving. Vanuit de gemeente is het heel fijn om samen te werken met een bedrijf als Met Gezond Boerenverstand, die op de hoogte is van al die technologische ontwikkelingen. MGB onderscheidt zich vooral in de combinatie van het hart hebben voor het maatschappelijke belang, in relatie tot de technologie en de communicatie. Het feit dat MGB snel schakelt en meedenkt in het ontwikkelproces voegt echt iets toe aan de bestaande situatie.

Voordelen van platform
Erkenning is een belangrijk punt voor mantelzorgers. Daarom is waardering voor hun inzet essentieel. In korte tijd hebben we daarmee veel mensen bereikt. Daarbij kijken we naar mantelzorgers die het echt nodig hebben, dus mensen die lang en intensief zorgen. Binnen het platform werken we nog aan verbreding en verdieping van het aanbod maar ook aan de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid ervan. Er is al een divers pakket aan mogelijkheden, van kleding tot aan boodschappen en parkeertegoed. Wat ook mooi is dat de binnenstad van Assen daarvan meeprofiteert.

Toekomst
Binnen ons mantelzorgnetwerk zien we veel meer mogelijkheden voor het platform www.informelezorgassen.nl, die we de komende tijd willen uitwerken. Om te werken aan continue verbetering ervan hebben we in het voorjaar dialoogtafels met mantelzorgers georganiseerd. Daarin zijn veel tips binnengekomen voor verbetering.

Daarnaast werken we aan een manier om beter te kunnen communiceren met de doelgroep. Zo missen mantelzorgers nu bijvoorbeeld nog één loket waar ze terechtkunnen en alle informatie kunnen vinden. Met Gezond Boerenverstand vervult een rol door mee te denken over slimme mogelijkheden. In ons Netwerk Informele Zorg, waar MGB deel van uitmaakt, hebben we allemaal hart voor informele zorg en vanuit dat perspectief vind je elkaar altijd. We weten voor wie we het doen. Zolang je dat voorop stelt, is al het andere bijzaak.”