Lokaal Meedoen

Meedoenregeling & kindpakket

Met Gezond Boerenverstand verzorgt voor gemeentes de uitvoering van de meedoenregeling (voor inwoners met een laag inkomen en weinig geld) en het kindpakket (voor minderjarigen in deze families). Voor elke gemeente wordt een website op een uniek webadres gebouwd, gehost en onderhouden. De inhoud van de website bepaalt u zelf op basis van een aantal modules die wij al ontwikkeld hebben. We bouwen vervolgens op maat wat u nog meer wenst.

Meedoenregeling

De meedoenregeling kan ingericht worden als declaratiemogelijkheid voor inwoners met een laag inkomen en weinig geld. De gemeente bepaalt per gezinssamenstelling de voorwaarden. Een inwoner meldt zich aan. Wordt beoordeeld. En ontvangt de inloggegevens of een afwijzing. Daarna krijgt de deelnemer de mogelijkheid om facturen of bankafschriften te uploaden in zijn een meedoen account. Met Gezond Boerenverstand of de gemeente doet de beoordeling van de declaratie en betaalt direct uit bij akkoord.

Kindpakket

Het kindpakket bestaat uit een webshop met aanbod van producten en activiteiten uit uw gemeente. Met Gezond Boerenverstand bouwt de webshop. Wij benaderen verenigingen, stichtingen en bedrijven. We helpen met het aanmelden en plaatsen van producten. We zorgen voor vindbaarheid. En bieden een helpdesk voor vragen en antwoorden. Het kindpakket bestaat uit een breed én groot assortiment. We houden bij de samenstelling van aanbieders en activiteiten rekening met de behoeftes van de gebruikers en de voorwaarden van de gemeente.

Schoolkosten

De schoolkosten kunnen op verschillende manieren vergoed worden: via declaratie (zoals bij de meedoenregeling) of als product in het kindpakket. Basisscholen kunnen dan zelf aangeven wat het schoolreisje kost en eventueel een reductie toepassen voor deze jongeren. Aangezien de webshop alleen toegankelijk is voor jongeren met een account, voorkomen we dat andere ouders dit als oneerlijk kunnen ervaren.

Computers en schoolsoftware

De vergoeding voor computers en schoolsoftware verloopt vergelijkbaar als bij de schoolkosten. Bij deze verstrekkingen houdt het platform bij welke kinderen op welk moment gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Zo kan de gemeente zelf bepalen hoe vaak een jongere aanspraak mag maken op deze regeling, bijvoorbeeld 1 keer per 4 jaar.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is identiek aan het proces en registratie van de computer en schoolsoftware. Indien gewenst is het ook mogelijk om een eigen bijdrage voor de deelnemer op te nemen.

Maatwerk

Voor elke module – of andere wens van de gemeente – geldt dat wij deze op maat realiseren. Elke variant of andere invulling is daardoor mogelijk. Wij gaan graag met u in overleg wat passend is voor uw gemeente. Bekijk onderstaande referenties voor een eerste indruk.