Meedoen in Montfertland

  • Meedoenregeling (sport, cultuur, welzijn en educatie) via puntensysteem.
  • Binnenkort: nieuwe kledingpakket voor kinderen.

Han Muurmans

Beleidsmedewerker ontwikkeling Gemeente Montferland

“We zijn nu 15 maanden bezig en bereiken met het Meedoenplatform zo’n 800 inwoners. Vooral onder kinderen is het bereik groot, wel zo’n 70 procent van die doelgroep. Dat is 30 procent meer dan gebruikelijk is bij armoederegelingen. Met Gezond Boerenverstand denkt enthousiast mee over hoe we nog meer mensen uit de doelgroep kunnen laten participeren.

Met Gezond Boerenverstand en wij werken heel ongedwongen samen en daardoor ontstaat een natuurlijk proces. De kracht van die samenwerking zit hem vooral in het snel omzetten van woorden in daden. Met de helpdesk hebben we prettig contact en het team speelt snel in op de vraag. Het onderscheidt zich erin dat ze flexibel en georganiseerd zijn. Bij dit adviesbureau wordt eerst gesproken en dan pas gefactureerd, en niet andersom.

Meedoen levert veel op
Financieel is het Meedoenplatform een gesloten en volledig geautomatiseerd systeem. Voor een gemeente is dat een ideale situatie, want het vraagt minimale inzet van onze financiële afdeling. Dat is enorme tijdswinst. LEAN® werken is een van de pijlers van de gemeente Montferland. Probeer het zo eenvoudig mogelijk te doen, met zo weinig mogelijk uitvoeringskosten. Dat geldt ook voor dit platform.

Voor leveranciers is het digitale platform een voordeel omdat ze rechtstreeks hun geld krijgen. Dat voorkomt dat een kind niet meer mee mag voetballen omdat de ouder de contributie niet heeft kunnen betalen. Ook zet een sportvereniging of organisatie zichzelf in de kijker en laat zo zien oog te hebben voor mensen die het financieel minder goed hebben.

Hulp bieden bij invullen
Nadelen zijn er soms voor ouderen, digibeten en statushouders die de taal nog niet machtig zijn. Face-to-face contact werkt dan beter. Op het gemeentehuis bieden we hen hulp bij het invullen van de aanvraag en bieden we de cursus Digisterker aan. Maar 94 procent van de mensen redt het online prima zelf.

Toekomst
Armoederegelingen die nu nog heel bewerkelijk zijn, kunnen we in de toekomst ook via het Meedoenplatform gaan aanbieden. Wanneer je een dienst of product kunt bestellen, kun je het ook via het digitale platform leveren. Verder willen we van Meedoen een toegangsportal maken. Een podium voor de vele partners die betrokken zijn bij het armoedebeleid, zoals regionale of landelijke stichtingen. Zo kunnen we vraag & aanbod beter bij elkaar brengen.

Samen met Met Gezond Boerenverstand gaan we dit jaar de uitdaging aan om Meedoen 2.0. neer te zetten, met een nieuwe look & feel en een nog groter bereik onder de doelgroep. Er zijn nog volop mogelijkheden om dit platform door te ontwikkelen.”