Meedoen in Lingewaard

  • Meedoenregeling van € 100,-.
  • Collectieve ziektekostenverzekering.
  • Kindpakket.
  • Computer, tablet of (school)software.

Mary-anne Huberts

Beleidsmedewerker team sociaal beleid Gemeente Lingewaard

In een ongekend korte tijd van twee maanden zetten we samen het digitale platform Meedoen in Lingewaard neer. Een wens van het Lingewaards college van B en W om het minimabeleid klantvriendelijker en daarmee helderder, anoniemer, sneller en efficiënter aan te bieden aan inwoners. Bovendien ontstond de noodzaak om een kindpakket in natura te regelen. Binnen twee maanden waren we operationeel. Dat is te danken aan de ambitie, gedrevenheid, chemie en affiniteit tussen ons en Met Gezond Boerenverstand, ook door zaken buiten kantoortijden te regelen.

Kracht van de samenwerking
Met Gezond Boerenverstand onderscheidt zich in de eenvoud en snelheid van digitale oplossingen. Dit kan alleen met goede ICT-kennis en inzicht van digitale mogelijkheden, heldere communicatie en kennis van werkprocessen binnen privacyvoorwaarden. Met Gezond Boerenverstand kent de kracht van goede communicatie en zet dit bijzonder prettig in. Het platform biedt bovendien een doorontwikkeling van onze managementinformatie. Inzicht geven in wat we nodig hebben en daarmee een solide brede basis bieden om te volgen wat Meedoen teweegbrengt, oplevert en kost.

Ook is Met Gezond Boerenverstand een goede sparringpartner voor aanbieders. Zij zetten de combinatie ICT- en communicatie-expertise in bij de afstemming met aanbieders, welzijnsinstellingen en inwoners zelf. Hiermee maken ze het verschil en ondersteunen ons om van het ambtelijk trage imago af te komen, met deze frisse klantvriendelijke en eigentijdse benadering van inwoners. Om dit eenduidig uit te stralen moet een bedrijf zeker het gevoel en communicatietechnieken beheersen rond wat de doelgroep nodig heeft om de gemeentelijke visie uit te dragen. Met Gezond Boerenverstand levert dit met verve. Het jonge team van Rolf Winter slaagt erin te doen wat hun bedrijfsnaam vertelt: zij gaan voor de kracht van de eenvoud en doen dit met veel enthousiasme en op een respectvolle manier naar inwoners en partners.

Voordelen van Meedoen
Aan een digitale oplossing als Meedoen in Lingewaard zit een hele rij voordelen. Als gemeente kunnen we een herkenbaar minimabeleid op de kaart zetten. Met een helder aanbod laten we zien wat we voor mensen met een laag inkomen kunnen betekenen. De anonimiteit die Meedoen mensen biedt, is zeker ook een voordeel omdat ze van achter de computer hun aanvraag kunnen doen. Je hoeft er bovendien niet de deur voor uit als je ziek bent. Het platform is snel, eigentijds en klantvriendelijk.

Voor de overheid zelf levert het efficiencywinst op, rondom het registreren van aanvragen, de uitvoering en betaling. Het is minder stroperig. Ook brengt het betere afstemming in samenwerking tussen ons en welzijnsinstellingen (Stichting Welzijn Lingewaard / Participatiepunten) en partijen als maatschappelijk werk en andere partners zoals schuldhulpverlening, algemeen maatschappelijk werk en Vluchtelingenwerk. Zo werken we samen om mensen die het nodig hebben met deze regelingen te ondersteunen.

Uitdagingen
Na drie maanden is het nog te vroeg om te spreken van nadelen. Onze focus is er vooral op gericht om van het digitale platform een succes te maken. Voor mensen die niet digitaalvaardig zijn, is een online platform mogelijk een nadeel. Tegelijkertijd biedt het hen en ons ook een uitdaging om mensen wél digitaalvaardig te maken. Qua werkproces hebben we het nu zo ingericht dat mensen die geen computer hebben bij de plaatselijke welzijnsstichting terechtkunnen voor hun aanvraag. Zo’n moment kan ook een eye opener zijn over wat internet allemaal te bieden heeft. Het kan hun interesse wekken en mensen bewegen binnen de persoonlijke mogelijkheden hun zelfredzaamheid te verbeteren.

Toekomst
Persoonlijk droom ik ervan:

  • Het gemeentelijk minimabeleid helder, gemakkelijk en toegankelijk te regelen.
  • Dat deze digitale werkwijze aanslaat bij de doelgroep.
  • Met deze webformule andere managementinformatie te genereren en nieuwe inzichten te krijgen voor beleidskeuzes.
  • Maar vooral dat de mensen om wie het gaat de contacten met de gemeente als prettig en open ervaren, en willen blijven meedenken met het doorontwikkelen van het minimabeleid binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft.

Je moet vooral de mensen zelf vragen wat ze nodig hebben en het niet voor hen invullen. Dat is het nieuwe elan waarop de gemeente Lingewaard inzet.